Digitaalisen ulkomedian DOOH:n hyödyt

kesäkuu 28, 2022

Digital Out of Home (DOOH) -media, eli helposti suomennettuna digitaalinen ulkomedia on nopeasti noussut ykkösmediaksi markkinointialalla, joka ylittää monessa suhteessa perinteisen median. Tässä on joitain syitä, miksi DOOH on edistyneempi kuin perinteinen media:

Joustavuus: DOOH-mainonta mahdollistaa mainossisällön päivittämisen ja muuttamisen helpommin ja useammin kuin perinteinen mainonta. Tämä joustavuus mahdollistaa reagoinnin ajankohtaisiin tapahtumiin, trendeihin ja kohdeyleisön palautteeseen reaaliajassa, pitäen kampanjat tuoreina ja relevantteina.

Kustannustehokkuus: DOOH-kampanjat voivat olla kustannustehokkaampia kuin perinteinen mainonta. Ne tavoittavat pitempiaikaisemmin yleisönsä, jos vaikka vertaa sanomalehteen, joka pääsääntöisesti luetaan vain kerran. Niiden tekeminen ei vaadi isojen fyysisten lakanoiden tai billboard-mainosten tuottamista. Tämä mahdollistaa brändeille entistä helpommin luotavan ja sitouttavamman kokemuksen, mikä johtaa korkeampaan sitoutumiseen ja lopulta parempaan tuottoon sijoitetulle pääomalle (ROI).

Parempi seuranta ja mittaus: DOOH-mainonta mahdollistaa kampanjojen seurannan ja mittauksen reaaliajassa, mikä helpottaa mainonnan optimointia ja muokkaamista ROI:n parantamiseksi. Perinteisessä mainonnassa kampanjan suorituskyvyn seuraaminen ja mittaaminen voi olla vaikeaa ja aikaa vievää, mikä tekee kampanjan tehokkuuden arvioinnista ja parantamisesta haasteellisempaa.

Reaaliaikainen kohdennus: DOOH voi näyttää dynaamista ja personoitua sisältöä reaaliaikaisen datan perusteella, kuten sää, vuorokaudenaika, sijainti ja kohdeyleisön demografiatiedot. Tämä ominaisuus auttaa parantamaan mainoksen relevanssia ja sitoutumista, luoden kampanjoista mieleenpainuvampia ja tehokkaampia. DOOH tarjoaa myös ohjelmallisen ostamisen ja kohdentamisen ominaisuuksia ja tarjoaa paremman vastineen sijoitetulle pääomalle mainostajille.

Mahdollisuudet ovat sinänsä rajattomat, tekniikka ja integraatiot kehittyvät koko ajan. Kaikki data ja verkon yli tapahtuva tiedonsiirto on jo nyt mahdollista ottaa käyttöön ja tulevaisuudessa se tulee varmasti olemaan vieläkin helpommin saatavilla. Jo nyt DOOH-mainokset voivat muotoutua esimerkiksi sähkönkulutuksen tai aurinkopaneelien tuoton perusteella, tai mobiili-integraatioiden tai liikeohjausten perusteella.

Yhteenvetona voidaan todeta, että DOOH on monella tapaa edistyneempi kuin perinteinen mainonta. Sen reaaliaikainen kohdentaminen, interaktiivisuus, parempi seuranta ja mittaus sekä joustavuus tarjoavat kustannustehokkaan ja vaikuttavan tavan markkinoida ja viestiä asiakkaiden kanssa.