DIP vai SMD pysyvään ulkoasennukseen?

lokakuu 24, 2018

LED-näytöissä on kaksi komponenttitekniikkaa, joita hyödyntämällä näyttöpinta toteutetaan: DIP ja SMD. Suurin ero näiden kahden välillä on ledien kapselointi. DIP:ssä kaikki kolme yksittäisen pikselin muodostavaa lediä on kapseloitu erikseen, kun taas SMD:ssä ledit ovat saman kapselin sisällä. Molemmissa on omat hyvät puolensa, ja asennusympäristö ja sen tarjoamat haasteet/mahdollisuudet määrittävät kumpi soveltuu kyseiseen kohteeseen paremmin.


SMD vasemmalla ja DIP oikealla

Vielä muutamia vuosia takaperin valinta ulko- ja sisäkohteiden osalta oli selvä:
DIP -tekniikan screeni aina pysyviin ulkoasennuksiin, koska sillä saavutetaan tarvittava säänsuojaus ja riittävä kirkkaus, jotta näytön kuva tulee selkeästi nähdyksi myös kirkkaina päivinä ja jopa suorassa auringon paisteessa. SMD-tekniikan näyttö puolestaan lähes poikkeuksetta sisäkohteisiin, koska kaksi edellä mainittua asiaa eivät olleet kunnossa, mutta muutamia muita etuja ajatellen sisäkäyttöä puolestaan löytyi, ja löytyy edelleen.

Nyt tilanne on sikäli muuttunut, että myös SMD-screenejä on asennettu pysyvästi ulos. Tietyissä tapauksissa se on hyvä ratkaisu, mutta kuitenkin monissa kohteissa perinteisempi ulkotekniikka DIP on edelleen perusteltu valinta.

 

DIP-TEKNIIKAN ETUJA SUHTEESSA SMD-TEKNIIKKAAN:

riittävä kirkkaus, sisältömateriaali erottuu myös aurinkoisina päivinä (DIP -tekniikan screeneihin saadaan paljon kirkkautta kustannustehokkaasti.)

luotettavuus (DIP -screenien käytöstä vaativissa ulko-olosuhteissa on runsaasti hyviä kokemuksia, luotettavuus voidaan taata.)

alhainen energiankulutus (DIP -näytöt kuluttavat vähemmän energiaa, koska ledin kirkkaus saadaan korkeaksi matalammalla sähkövirralla. Vähemmän sähkövirtaa tarkoittaa pienempää kulutustehoa. Kokonaistehontarve screenin sähköistystä ajatellen on noin puolet verrattuna SMD-screeneihin, arkikulutuksessa ero on hieman maltillisempi mutta selkeä.)

pidempi elinkaari (perustuu osittain samaan seikkaan kuin alhainen energiankulutus. Kun tarvittava teho saadaan aikaan pienemmällä sähkövirralla, ledi ei kuormitu niin kovasti ja elinkaari siksi pidempi. Pidemmän elinkaaren takaa myös parempi lämmönsiirtokyky, joka johtuu siitä, että kaikki pikselin muodostavat kolme led-lamppua on kapseloitu erikseen.)

 

SMD-TEKNIIKAN ETUJA SUHTEESSA DIP-TEKNIIKKAAN:

laajemmat katselukulmat (SMD-screeneissä on laajemmat katselukulmat, koska näyttöpinnan tekninen rakenne on erilainen. Pikselin muodostavat kolme led-lamppua ovat kaikki saman ”kapselin” sisällä, joka takaa laajemman katselukulman niin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti. Horisontaalisen katselukulman ero suhteessa DIP:hen on maltillinen 20° (10°/10°), vertikaalisessa kulmassa on selkeämpi 60-70° ero. Siinä ylöspäin suuntautuvan kulman laajuus vielä erityisesti korostuu. Selvästi laajempaa vertikaalista katselukulmaa selittää erilaisen kapseloinnin lisäksi se, että DIP-näytöissä kontrastia lisäävä ”lippa” pikselin päällä on syvempi.)

parempi värikylläisyys / kontrasti (parempi värikylläisyys selittyy samalla asialla, eli erilaisella pikselirakenteella. Yhden kapselin tekniikka lisää kontrastia koska näyttöpintaan jää enemmän tilaa mustalle taustalle. Musta pinta tietää hyvää ajatellen kontrastia ja kuva näyttää täyteläisemmältä.)

 

SMD:N TUOTEKEHITYS AJATELLEN ULKOKÄYTTÖÄ

SMD -tekniikan epäkohtia liittyen pysyviin ulkoasennuksiin on viime vuosina kehitetty.

Säänsuojaus on riittävällä tasolla, joten siitä syystä valinta on turvallinen.

Maksimi kirkkautta on saatu nostettua lähemmäksi DIP -tekniikan tasoa. Tällä hetkellä SMD ulkonäyttöihin saadaan 6000 nittiä kirkkautta järkevillä kustannuksilla, mutta sen riittävyys on paikoin kysymysmerkki, varsinkin ottaen huomioon, että SMD menettää ominaisuuksiaan nopeammin kuin DIP. Jopa 10000 nitin teho on SMD:ssä mahdollinen, mutta tällöin komponenttikustannukset nousevat noin 50%. Korkea kirkkaus mahdollistetaan high-brightness ledeillä. Uusin keino kuvanlaadun parantamiseen on ns. black led, jossa myös SMD-pikselin kapselin pohja on musta. Kyseisillä komponenteilla toteutetussa näytössä sisältömateriaali toistuu jopa selkeämmin kuin korkeampi tehoisessa DIP -screenissä lisääntyneen kontrastin vuoksi. Toistaiseksi black ledin hinta on noin 65% ”normaalia” valkoista lediä korkeampi.

SMD LED tarvitsee edelleen enemmän sähkövirtaa päästäkseen ulkonäytöissä tarvittaviin kirkkauksiin. Tämä johtaa siihen, että SMD -screenin energiankulutus arkikäytössä on jopa 60% suurempi kuin DIP -näytöllä. Seuraavien kehitysaskelien joukossa on ehdottomasti kulutuksen pienentäminen.

 

SUMMASUMMARUM

DIP -tekniikan käyttäminen ulkokohteissa on edelleen varteenotettava vaihtoehto, koska SMD -tekniikan tarjoamat edut eivät välttämättä, kohteesta riippuen, tuota sellaista lisäarvoa, jotta sen käyttäminen kannattaisi.

Laajaa vertikaalista katselukulmaa (pysty) harvoin tarvitaan, ja myös pieni lisäys horisontaaliseen (vaaka) katselukulmaan ei juurikaan tuo lisäarvoa samalla tavalla kuin sisäkohteissa. Esim. tienvarteen ja kohtisuoraan tulevaa liikennettä kohden asennettu näyttö ei hyödy laajemmista katselukulmista lainkaan.

Liikkuvan kuvan (videokuva) osalta SMD:n kuva on laadultaan hieman parempi kuin DIP:n. Stillkuvissa eroa tuskin ihmissilmällä huomaa. Auringon paistaessa, ja muutaman käyttövuoden päästä kirkkaina päivinä, SMD:llä saattaa olla ongelmia tehon riittävyyden kanssa. Edellä mainitut ongelmat voidaan taklata korkeateho tai black ledeillä, mutta ne nostavat investointikustannuksia selvästi. Samoin käy energiakustannuksille käytön aikana.

Me Jumbo Digitalilla olemme edelleen pääsääntöisesti suosineet DIP-tekniikkaa pysyvissä ulkoasennuksissa. Mielestämme DIP:n vakaus, korkea kirkkaus ja pienempi energiankulutus ovat arvostettavia seikkoja. Sisäscreeneissä valinta on sen sijaan aina SMD.