LED-näytön laatu piilee konepellin alla

kesäkuu 28, 2018

Pikselitiheys ei määritä screenin laatua

Usein kuulee asiakkaiden mainitsevan heidän tehdessä vertailua tarjouksessa näkyvien teknisten speksien pohjalta, että tuotteet vaikuttavat olevan laadultaan samalla tasolla, vaikka näin ei olekaan. LED-näyttöjen tarjouksista on yleensä nähtävissä tiettyjä perusasioita, jotka antavat osviittaa siitä soveltuuko kyseinen ratkaisu asennusympäristöön ja käyttötarkoitukseen, mutta varsinaisesti tuotteen laatuun liittyvää vertailua niistä ei voi tehdä, koska vastaukset löytyvät perusasioita syvemmältä. Yleinen harhaluulo on, että pikselitiheys määrittää LED-screenin laadun. Asia ei ole niin, koska laatu määräytyy yksittäisten komponenttien laadun mukaan. LED-näytöissä tärkeimmät osat ovat ”konepellin” alla. Vaikka heikkolaatuisista komponenteista muodostettuja pikseleitä ladotaan näyttöpintaan kuinka tiheästi tahansa, niin sillä ei ole screenin laadun kanssa mitään tekemistä. Tämä siis silloin, kun laadulla käsitetään ominaisuuksia kuten värien syvyyttä, hyvää kontrastia, laajoja katselukulmia ja riittävää valotehoa. Edellä mainitut asiat ovat paremmalla tasolla järkevällä laadulla toteutetussa screenissä jo lähtökohtaisesti, ja erot tulevat selkeämmin esille näytön elinkaaren myöhemmissä vaiheissa. Ominaisuuksien säilyminen määrittää LED-näytön käyttöiän ja näin ollen myös laadun.

Jos laadulla tarkoitetaan puolestaan kuvan tarkkuutta, niin silloin pikselitiheys on toki keskeisessä asemassa. Mitä tiheämmin pikseleitä on näyttöpinnassa, sen tarkempi LED-näyttö. Luonnonlait ihmisen näkökyvyssä aiheuttavat sen, että harvoissa kohteissa mahdollisimman suuri resoluutioinen LED-screen on paras ratkaisu kyseiseen kohteeseen. Tarpeettoman tarkka näyttö kohteeseen, jossa katseluetäisyydet ovat pitkiä, aiheuttaa ainoastaan turhia lisäkustannuksia, ei hyötyä.

Määrä ei siis korvaa laatua tässäkään asiassa. Järkevällä laadulla toteutettu ja jopa vähemmän pikseleitä omaava tuote on kalliimpi, mutta ominaisuuksien säilymistä kannattaa arvostaa. Investointivaiheessa panostetut eurot saa myöhemmin takaisin korkojen kera.

 

Toimittaja valitsee laadun

LED-screenejä asennetaan hyvin erilaisiin olosuhteisiin, niin sisä- kuin ulkotiloihin. Kulloiseenkin kohteeseen parhaiten soveltuvan näyttöratkaisun suunnittelu lähtee aina ympäristön asettamista vaatimuksista ja mahdollisuuksista. Keskeisiä muuttujia ovat mm. katseluetäisyydet, ympäristön valaistus-/valoisuusolosuhteet, ympäristön kosteus ja kiinteistöjen rakenteelliset seikat.

Toimittajan ammattitaito korostuu LED-näyttöprojekteissa. LED-screenien, eli näyttöratkaisujen joiden näyttöpinnan pikselit muodostuvat oikeista LED-lampuista, erityispiirre on se, että toimittajalla on aito mahdollisuus vaikuttaa omilla valinnoillaan lopputuotteen laatuun.  Monilla muilla tekniikoilla toteutetuissa näyttöratkaisuissa vastaavaa mahdollisuutta ei ole, vaan toimitetaan valmiita paketteja, bulkkituotteita.

LED-näytöissä valinnan paikkoja, eli laadun suhteen kriittisiä komponentteja, on useita. Ne eivät rajoitu ainoastaan LED-lamppuihin. Näin ollen tietämys komponenteista ja niiden keskinäisistä riippuvuussuhteista on todella tärkeää. Toimittajan tulee tietää mikä toimii, jotta on mahdollista tuottaa asiakkaiden kannalta järkeviä ratkaisuja, kansankielellä hyvää hinta-laatusuhdetta. Sen lisäksi tärkeässä roolissa on suhteet komponentteja valmistaviin tehtaisiin, pelikaverit tulee valita huolella. Molemmat osa-alueet hioutuvat kuntoon kokemuksen kautta.