LED-näytön sijainti ja sijoittelu

helmikuu 7, 2014

LED-screenistä saatavan hyödyn kannalta sen sijainti on äärimmäisen tärkeää. Kun näytön välityksellä on tarkoitus markkinoida tuotteita/palvelua, on tärkeää tavoittaa mahdollisimman paljon potentiaalisia asiakkaita. Screeni tulee sijoittaa siten että ympäristön kontaktipotentiaali hyödynnetään maksimaalisesti. Viesti tulee saada mahdollisimman monen silmäparin luettavaksi.

Asennuskorkeus

Myös LED-screenin asennuskorkeus kannattaa harkita tarkkaan. Erityisesti kiinteistöasennuksissa ja kohteissa joissa on muuten paljon virikkeitä tarjolla, tähän seikkaan kannattaa kiinnittää huomiota. Asennukseen liittyy olennaisesti erilaiset asennuspaikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet. Jos asennuskorkeuteen on mahdollista vaikuttaa, niin on tärkeää että näyttö on mahdollisimman luontevasti ihmisten näkökentässä eikä kontaktia tarvitse ns. hakea. Näin varmistamme että LED-screen tavoittaa mahdollisimman monet sen vaikutuspiirissä olevista henkilöistä. Kun näyttö on asennettu sellaiselle korkeudelle että se on luonnollisesti katsekentässä, screenin näyttävyys, nykyaikaisuus ja vaikuttavuus syvine väreineen ja huolehtii siitä että se tulee varmasti huomatuksi. Viimeistään liikkuva kuva tekee sen.

LED-näytön suuntaus

Korkeuden ohella näytön suuntaukseen tulee kiinnittää huomiota, mikäli vaihtoehtoja on tarjolla. Tässäkin kohdassa pätee luonnollisesti se, että näyttö tulee suunnata siten että mahdollisimman monella ihmisellä on mahdollista lukea screenin viesti. Pitää kuitenkin muistaa, että screenin koosta ja esitettävän materiaalin koosta riippuu kuinka kaukaa se tavoittaa ihmiset ja miltä etäisyyksiltä viesti on luettavissa/selkeästi havaittavissa.