LED-screenin elinkaareen vaikuttavia tekijöitä

syyskuu 28, 2018

LED-screenit ovat yleisesti ottaen hyvin pitkäikäisiä ja huoltovapaita. Puhutaan noin kymmenen vuoden käyttöiästä. Ne kuitenkin kuluvat muun käyttötavaran tavoin käytössä. Kuluminen näkyy kuvanlaadun ominaisuuksien, mm. värien kylläisyyden heikkenemisenä. Ominaisuuksien heikkeneminen johtuu pääosin siitä, että näyttö menettää pikkuhiljaa kirkkauttaan. Teho laskee ja se tuo tullessaan negatiivisia vaikutuksia. Huonoimmissa esimerkeissä ikääntyminen on niin nopeaa, että jo muutaman käyttövuoden jälkeen värisävyt toistuvat heikosti, näyttöpinnan modulit erottuvat selkeästi toisistaan kuvan näyttäessä laikukkaalta, ja kirkkaalla säällä screenin sisältö ei näy riittävän hyvin. Kuvan ominaisuuksien säilymiseen vaikuttaa voimakkaimmin käytettyjen komponenttien laatu.

 

Olosuhteiden vaikutus elinkaareen

Auringon valo:
Ulkonäytöt joutuvat ympäristön taholta suuremman rasituksen kohteeksi paitsi tuulen ja tuiskun, niin ennen kaikkea auringon valon suhteen. Ulkonäyttöihin kohdistuu voimakkaampi ”valopaine”, usein jopa suora auringonpaiste, ja sen vuoksi näyttöä joudutaan ajamaan kovemmalla teholla, jolloin se joutuu kovemmalle rasitukselle ja komponentit kuormittuvat enemmän. Pimeämpinä kuukausina asia kääntyy päälaelleen.

Lämpö:
Lämpö on LED-näyttöjen pahin vihollinen, se kuluttaa screenin komponentteja voimakkaammin kuin mikään muu asia. Kesäkuukausina lämpö ja auringonpaiste nostattavat itsessään näytön lämpötilaa. Siihen kun lisätään että ympäristön valoisuuden vuoksi joudutaan käyttämään myös kovempia tehoja, jotta LED-screenin mediasisältö erottuu ja näkyy, niin komponenttien lämpötila nousee edelleen. Näiden asioiden yhteisvaikutuksesta voidaan sanoa, että kesä kuluttaa LED-screenejä talvea enemmän.

Näyttöjen liiallisen lämpenemisen ehkäisemisessä tärkeää on riittävästä ilmankierrosta huolehtiminen. Sen tulee olla kunnossa aina.

Epäpuhtaudet:
Sijoituspaikasta riippumatta näytön komponentteihin kerääntyy väistämättä pölyä ja muita ilmassa leijuvia hiukkasia/epäpuhtauksia. Kerääntyessään kriittisiin paikkoihin ne aiheuttavat tarpeetonta lämpenemistä ja vaikuttavat negatiivisesti näytön elinikään. Vaikka epäpuhtauksien kertymistä tapahtuu myös sisäscreeneissä, niin asiaan tulee kiinnittää enemmän huomiota ulkonäytöissä.

 

Puhdistushuolto

Toteutimme asiakkaidemme Jumboscreeneihin ensimmäisen puhdistushuoltokampanjan kaksi vuotta sitten. Teimme kampanjan aikana havainnon, että tietyillä paikoilla jo kahden ensimmäisen käyttövuoden aikana oli mm. tuuletusjärjestelmän suodattimiin kertynyt tukkeumia, joiden vuoksi näytön tekniikkaa altistui ylikuumentumiselle ja sitä kautta tarpeettomalle kuormittumiselle. Ilmiö oli pahin sellaisissa voimakkaasti liikennöidyissä sijoituspaikoissa, joissa omalle jalalle asennetun näytön ympäristö oli pitkään ilman kiinteää nurmipeitettä.

Pienemmän mittakaavan haittaa saattaa aiheutua myös epäpuhtauksien kerääntymisestä itse näyttöpintaan, mutta sen saa pois oikeilla välineillä suoritetulla huolellisella pesulla.