LED-screenin koko, muoto ja tarkkuus

helmikuu 17, 2014

Lähtökohtaisesti LED-näyttö kannattaa tehdä 16:9 kuvasuhteella. Se on yleisimmin käytetty digitaalisten medioiden kuvasuhde ja sitä kautta kuluttajille tuttu. Siihen formaattiin tuotetaan paljon markkinointimateriaalia, joten näin on mahdollista hyödyntää jo olemassa olevaa sisältöä Jumboscreenilla ja säästää materiaalin tuotantokustannuksissa.

Aina ei ole kuitenkaan asennuspaikan rajoitteiden takia mahdollista noudattaa tuota kuvasuhdetta ja myös asiakkaat haluavat tehdä oman näköisiään ratkaisuja. Räätälöityjä Custom made –Jumboscreeneja on mahdollista tehdä eri kokoisina/muotoisina ainoastaan näyttöpinnan modulikoon ollessa rajoittavana tekijänä.

Näytön kokoa suunniteltaessa tulee pohjaksi ottaa katseluetäisyydet. Mitä suurempi näyttö, sen kauempaa se tavoittaa ihmiset. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa että screenin materiaali on luettavissa ja kuvat yms. selkeästi havaittavissa etäisyydeltä näyttöpinta-ala x 10. Näyttö puolestaan havaitaan ja se kaappaa ihmisen huomion etäisyydeltä näyttöpinta-ala x 20. Tällöin sisältöä ei vielä pysty erottamaan tarkasti, mutta se ikään kuin valmistaa katsojan lähempää kontaktia varten. Eli screenin kokoa pohdittaessa tulee arvioida asennuspaikan ja sen ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia katseluetäisyyksien suhteen -> mikä on yleisin ja mikä puolestaan kaukaisin etäisyys jolta näyttöä tullaan katsomaan.

Koon ja mallin mietinnässä huomion arvoinen asia on myös pikseleiden kokonaismäärä. LED-screeniin tulee saada riittävästi pikseleitä, jotta kuvanlaadussa saavutetaan tietyt laatukriteerit.

Tarkkuus

Yksi pikseli muodostuu kolmen LED-lampun kokonaisuudesta (pun., vihr., sin.). Ulkonäytöissä, jotka on tehty DIP-tekniikkaa hyödyntäen, jokainen lamppu on kapseloitu erikseen. Tällä varmistetaan riittävä suoja kosteutta vastaan. SMD-tekniikalla valmistetuissa sisäscreeneissä kaikki kolme lamppua on puolestaan saman ”kotelon” sisällä.

Näyttöpinnan elementtejä valmistetaan erilaisilla pikselitiheyksillä. Pikseleiden keskinäinen fyysinen etäisyys millimetreissä ilmoitetaan P-luvulla. Mitä pienempi P-luku, sitä tarkempi näyttö. Esim. ulkonäytöissä kaikkein yleisin tiheys on P16, eli näyttöpinnassa pikselit ovat 16mm välein. P-luku kertoo myös screenin optimaalisen katseluetäisyyden alkamisen metrimääräisesti, eli P16 näytön optimaalinen katseluetäisyys alkaa 16 metristä. Screeniä pystyy toki katsomaan lähempääkin siten että materiaali on luettavissa, mutta mitä lähemmäksi mennään sitä selkeämmin näyttöpinnan yksittäiset pikselit erottuvat.

Näytön tarkkuutta suunniteltaessa törmätään siis jälleen katseluetäisyyksiin. Keskeisimmät kysymykset kuuluvat; mikä on yleisin katseluetäisyys ja kuinka kaukaa näyttöä tullaan lähimmillään katsomaan? Mitä lähempää näyttöä katsotaan sitä pienemmällä P-luvulla se tulee toteuttaa. Enemmän elektroniikkaa tarkoittaa puolestaan enemmän kustannuksia, siksi kompromissit ovat järkeviä ja yleisiä. Keskeinen kysymys kuuluu, mikä on yleisin katseluetäisyys?