Sisältö kruunaa led-screenin

kesäkuu 16, 2014

Content is the King!

Jumbo Digitalin toimittamat led-screenit, Jumboscreenit, toteutetaan aina viimeisimmän teknologian led-komponentteja hyödyntäen. Valitsemme itse näytöissä käytettävät komponentit ja näytöt rakennetaan ammattitaidolla korkeita teknisiä vaatimuksia noudattaen.

Ei kuitenkaan tule unohtaa tai vähätellä sitä arvoa, mikä asiakkaalla, eli sisällön hallitsijalla on näyttävän kokonaisuuden toteutumisessa ja siinä, että led-screenin tarjoamista mahdollisuuksista saadaan kaikki irti.

Heikkoa sisältöä ei kokonaisuudessaan pelasta edes huippulaatuinen screeni. Median asettamat lainalaisuudet huomioiden, huolella, harkiten ja hyvin tehty sisältömateriaali puolestaan kohottaa teknisesti korkealuokkaisen screenin lopulliseen kukoistukseensa.

Materiaalin suhteen vain mielikuvitus on rajana

Led-screenin kautta voidaan toistaa kauttaaltaan monipuolista ja nykyaikaista sisältöä. Mainonnan muotoja ajatellen materiaalimahdollisuuksia on aina videoista still-kuviin ja kaikkea siltä väliltä. Myös live-kuvan esittäminen screenin läheisyydessä pidetystä tapahtumasta tai streamattuna vieläkin etäämmältä onnistuu vaivatta. Voidaan siis sanoa, että julkaistavan sisällön ainoa rajoitus on sisältösuunnittelijan mielikuvitus.

Monipuoliset julkaisumahdollisuudet

Led-näytön avulla voidaan markkinoida varsin elävästi ja viestintä on mahdollista toteuttaa mukavan virkeästi ja vaihtelevasti pienilläkin ponnisteluilla. Tämä ei tarkoita ainoastaan edellä mainittuja monipuolisia formaattimahdollisuuksia, vaan myös erilaisia mainosversioita, joita on helppo ajastaa soittolistalle kellon tarkkuudella.

Vaikka saman näytön kautta palveluitaan ja tuotteitaan mainostavat mahdollisesti useat yritykset, on jokaisella yksittäisellä mainostajalla mahdollisuus käyttää erilaisia mainosversioita päivittäin. Sisällönhallintaohjelmiston avulla voidaan eri kampanjoiden alle ajastaa useita versioita toistumaan joko vuorotellen tai erilaisilla toistomääräpainotuksilla. Erilaisten mainosversioiden tuottaminen ei välttämättä tule kalliiksi, koska elävyyttä saadaan jo varsin pienillä muutoksilla, kuten tekemällä muutoksia pelkästään mainoksen tekstiin tai vaihtamalla kuvitusta vakiona pysyvään mainospohjaan.

Toki suurempikin remontti täysin uusilla elementeillä säännöllisin väliajoin on paikallaan. Yleisesti ottaenkin mainosten perusilmeen tulee noudattaa yritykselle valittua visuaalista linjaa, joten mainosten on hyvä pysyä kuosissa tämän linjauksen kanssa.

Elä hetkessä

Monipuolisia päivitys-, ajastus- ja materiaalimahdollisuuksia kannattaa hyödyntää, koska screenin sisältö voi oikeasti elää hetkessä. Muuttuviin tilanteisiin on mahdollista reagoida todella nopeasti. Helppo päivitettävyys ja mainosten matalat tuotantokustannukset ovat eräitä led-näyttöjen selkeistä hyödyistä. Esimerkiksi tietyn tuotteen käydessä vähiin sen markkinointia voidaan vähentää/lopettaa ja keskittyä toisten tuotteiden mainontaan. Mainosmateriaaleja on mahdollista julkaista esim. erilaisten säähän liittyvien reunaehtojen mukaan vaivattomasti sisällönhallinta-automatiikan kautta. Järjestelmään voidaan ajastaa materiaalia siten, että ne tulevat mukaan led-näytön soittolistalle ainoastaan tietynlaisten sääolosuhteiden vallitessa, automaattisesti.

Sitouttava sisältö

Jumboscreenillä voi olla paikallaan käyttää myös ns. sitouttavaa sisältöä, jolla on tarkoitus tehdä näyttöä tutuksi kuluttajille ja ”opettaa” heitä katsomaan screenille. Tämä nostaa median huomioarvoa ja lisää kuluttajien kontakteja, joka tuottaa puolestaan lisäarvoa mainostajille.

Mikä ihmisiä normaalin arkielämän keskellä kiinnostaa? Sää, kello, uutiset… Pitkän aikaa huomionherättäjänä on käytetty yksinkertaisia kello ja lämpötilanäyttöjä, led-screenin avulla asia voidaan toteuttaa aivan uudella tasolla.