Sykettä ja ansaintamahdollisuuksia tapahtumaan

helmikuu 20, 2015

Edustamallamme tekniikalla ja sitä ammattitaidolla hyödyntäen on mahdollista tuottaa mielenkiintoisia asioita ajatellen erilaisia tapahtumia.

Katsojamäärien/osallistujien määrän lasku

Kuluvana syksynä olemme saaneet lukea uutisia tapahtumajärjestäjien tämän hetken haasteista: suuri yleisö ei tahdo löytää paikalle. Asiaa on selitetty mm. heikolla taloustilanteella, tarjonnan paljoudella, joissain tapauksissa televisiotarjonnan lisääntymisenä ja sen laadun parantumisena. Viimeisimmän osuutta asiaan on pohdittu paljon mm. kotoisen kiekko-Liigan heikkojen katsojalukujen kohdalla.

Talouden suhdanteet vaikuttavat varmasti kuluttajien käyttäytymiseen mitä tulee muiden kuin välttämättömyyshyödykkeiden ja -palveluiden ostoon. Tarjonnan paljous ja valinnan vaikeus myös vaikuttavat osallistujien määrään, kuten myös parantuneet mahdollisuudet katsoa sama tapahtuma television ääressä kotisohvalla.

Selvää on, että meneillään olevaan trendiin on mahdollista vaikuttaa parantamalla tapahtuman laatua ja sen tuottamaa elämystä. Elämykset ovat se mitä katsomosta haetaan ja kuluttajien vaatimukset ovat koventuneet. Tapahtumajärjestäjä kaipaa enemmän yleisöä lehtereille, yleisö puolestaan kaipaa enemmän. Aiemmin nähty ei enää riitä.

Kahdensuuntaisia mahdollisuuksia

Kun ajatellaan tapahtumanjärjestäjiä esimerkiksi urheilun saralla, niin yhtenä mahdollisena elementtinä viihdearvon nostamisessa ja elämyksien tuottamisessa toimivat LED-tekniikalla toteutettavat suurvideonäytöt. Hinta-laatusuhteeltaan fiksuilla komponenteilla rakennetut, hyvin värikylläiset, riittävän valotehoiset ja ennen kaikkea digitaaliset mediaratkaisut huomataan. Ne ovat oiva tehostekeino ottelutapahtumissa. Ne tarjoavat urheiluseuroille mahdollisuuksia tapahtuman yleisilmeen nostoon sekä lisää selkeästi myynnillisiä mahdollisuuksia. Molemmat asiat mahdollistuvat muun muassa edellä mainittujen teknisten asioiden vuoksi; mediat ovat huomioarvoltaan hyviä, ne mahdollistavat liikkuvan kuvan käytön ja niiden sisältö on päivitettävissä tapahtuman virtauksen mukaan silmän käänteessä. Näin ollen on mahdollista reagoida muuttuviin tilanteisiin.

Käyttöohjelmiston korostuva merkitys

Tapahtumaympäristöissä käyttöohjelmiston merkitys korostuu edelleen selvästi ns. peruskäyttöön verrattuna. Kun mediaratkaisujen on tarkoitus elää tapahtuman mukana, niin kokonaisuuden ohjaajalle on tarjottava nykyajan vaatimukset täyttävä työkalu. Käyttöohjelmistolla tulee olla mahdollista hallinnoida yksittäistä mediapintaa ja erilaisia mediakombinaatioita riittävän monipuolisesti ja helppokäyttöisesti. Itse asiassa sanan ”vain” ei pitäisi kuulua edeltävään lauseeseen, koska vaatimus on kova ja vain harva käyttöohjelmisto pystyy vastaamaan tähän haasteeseen.

Esimerkiksi jääareenoilla saattaa olla käytössä 10-15 yksittäistä mediapintaa, jotka vieläpä omaavat vaihtelevat resoluutiot, eli ovat muodoltaan ja malliltaan erilaisia keskenään. Näin mittavalla screenimäärällä tapahtumaan on mahdollista tuottaa hyvin mielenkiintoisia visuaalisia elementtejä sekä katsojia osallistavia, tapahtumaan ja sen luonteeseen liittyviä mediasisältöjä. Mainonnasta ja markkinoinnista puhumattakaan. Parhaassa tapauksessahan nämä kaksi asiaa liitetään yhteen, silloin tuotetaan hyvää mainostavalle yritykselle, yleisölle ja tapahtumalle itselleen.

JD Playout –tapahtumanhallintaohjelmisto

Olemme Jumbo Digitalissa rakentaneet nimenomaan urheiluareenoiden ja  tapahtumakeskuksien tarpeisiin soveltuvan käyttöohjelmiston, JD PlayOut:n. Ohjelmiston kehitystyön lähtökohtana on ollut helppokäyttöisyys ja monipuolisuus. Se vastaa tämän päivän tapahtumanjärjestäjän huutoon. Sitä se tulee tekemään myös jatkossa, koska ohjelmistoa tullaan kehittämään jatkossa kiinteässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, heitä tarkalla korvalla kuunnellen.